Loomakasvatuses tuleb lähtuda just loomade vajadustest ja kuna kariloomad ei tunne kella ja kalendrit ega anna haiguslehte, tuleb talunikul endal leida alternatiivid, kuidas töö kõrvalt aega taastumiseks leida.

Asendustaluniku teenus ongi abiks just töötaja haiguse või puhkusel viibimise ajal, samuti erinevate hooajatööde puhul.

Oskan teha erinevaid töid nii laudas, kui põllul ja tunnen nii põllumajandustehnikat kui lüpsilautades kasutatavaid seadmeid. Mul on taskus nii traktoristiload, kui põllumajandusharidust tõendav diplom. Kokkuleppel teen ka muid talutöid.

Kogenud olen eelkõige järgmistel talutöödel:

  • Loomade lüpsmine ja söötmine
  • Loomade ajamine
  • Koristustööd laudas
  • Künnitööd
  • Külvitööd
  • Söödavarumine